top of page

Zbiorowe działanie jako zjawisko dynamiczne i zależne od kontekstu

2017/26/M/HS6/00689

Celem projektu, realizowanego we współpracy ze School of Psychology and Neuroscience, University of St Andrews (Szkocja), było przetestowanie nowego podejścia do analizy zbiorowego działania, czyli wysiłków (takich jak udział w protestach) nakierowanych na poprawę sytuacji grupy własnej (Becker i Tausch, 2015). W oparciu o wiedzę z rożnych obszarów nauk społecznych i wyniki badań wstępnych proponowałyśmy, by zbiorowe działanie postrzegać jako zjawisko dynamiczne oraz zależne od kontekstu. Przedstawiony program badań miał na celu weryfikację tych postulatów. 

 

Przeprowadzone badania obejmowały m.in., podłużny sondaż face-to-face na reprezentatywnej (w pierwszym pomiarze), badanie z intensywnym pomiarem podłużnym, badania aktywistów i uczestników rzeczywistych demonstracji, eksperymenty oraz frekwencyjne analizy tekstu. 

W ramach projektu ukazały się następujące publikacje:

 1. Besta, T., Jaśko, K., Grzymała-Moszczyńska, J., & Górska, P. (2019). Walcz, protestuj, zmieniaj świat! Psychologia aktywizmu. Sopot: Smak Słowa.  

 2. Górska, P. (2019). Round Table Talks did not happen in a vacuum: The political solidarity model of social change and Polish transition to democracy. Social Psychological Bulletin14(4), 1-11. https://doi.org/10.1177/1088868308323223

 3. Górska, P., Stefaniak, A., Lipowska, K., Malinowska, K., Skrodzka, M., Marchlewska, M. (2022). Authoritarians Go with the Flow: Social Norms Moderate the Link between Right‐Wing Authoritarianism and Outgroup‐Directed Attitudes. Political Psychology, 43(1), 131-152. https://doi.org/10.1111/pops.12744

 4. Górska, P., Stefaniak, A., Malinowska, K., Lipowska, K., Marchlewska, M., Budziszewska, M., & Maciantowicz, O. (2020). Too great to act in solidarity: the negative relationship between collective narcissism and solidarity‐based collective action. European Journal of Social Psychology, 50(3), 561-578. https://doi.org/10.1002/ejsp.2638

 5. Górska, P., Stefaniak, A., Marchlewska, M., Matera, J., Kocyba, P., Łukianow, M., Malinowska, K., & Lipowska, K. (2022). Refugees unwelcome: Narcissistic and secure national commitment differentially predict collective action against immigrants and refugees. International Journal of Intercultural Relations, 86, 258-271. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.11.009

 6. Górska, P., Stefaniak, A., Matera, J., & Marchlewska, M. (2023). The different effects of collective narcissism and secure ingroup identity on collective action and life satisfaction among LGBTQ+ individuals. Group Processes and Intergroup Relations. https://doi.org/10.1177/13684302221147

 7. Górska, P., & Tausch, N. (2022). Dynamic, Yet Stable: Separating Within-and Between-Person Components of Collective Action in Support of a Disadvantaged Outgroup and its Antecedents. Social Psychological and Personality Sciencehttps://doi.org/10.1177/194855062211338

 8. Górska, P., & Tausch, N. (2022). People or Ideology? Social Conservatism and Intergroup Contact Moderate Heterosexuals’ Responses to a State-sponsored Anti-LGBT Campaign. Sexuality Research and Social Policy, 1-15. https://doi.org/10.1007/s13178-022-00783-y 

 9. Kowalski, J., Marchlewska, M., Molenda, Z., Górska, P., & Gawęda, Ł. (2020). Adherence to safety and self-isolation guidelines, conspiracy and paranoia-like beliefs during COVID-19 pandemic in Poland-associations and moderators. Psychiatry Research, 294, 113540. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113540

 10. Marchlewska, M., Górska, P., Green, R., Szczepańska, D., Rogoza, M., Molenda, Z., Michalski, P. (2022). From Individual Anxiety to Collective Narcissism? Adult Attachment Styles and Different Types of National Commitment. Personality and Social Psychology Bulletin. https://doi.org/10.1177/01461672221139072

 11. Marchlewska, M., Górska, P., Malinowska, K., & Kowalski, J., (2022). Threatened masculinity: Gender-related collective narcissism predicts prejudice toward gay and lesbian people among heterosexual men in Poland. Journal of Homosexuality, 69(7), 1222-1237. https://doi.org/10.1080/00918369.2021.1907067

 12. Marchlewska, M., Górska, P., Molenda, Z., Lipowska, K., & Malinowska, K. (2022). The fear of confession? High Catholic collective narcissism and low secure identification with Catholics predict increased pedophilia myth acceptance. European Journal of Social Psychologyhttps://doi.org/10.1002/ejsp.2907

 13. Szczepańska, D., Marchlewska, M., Karakula, A., Molenda, Z., Górska, P., Rogoza, M. (2022). Dedicated to nation but against women? National narcissism predicts support for anti-abortion laws in Poland. Sex Roles, 87(1), 99-115. https://doi.org/10.1007/s11199-022-01303-3

 14. Wohl, M. J., Stefaniak, A., & Smeekes, A. (2020). Longing is in the memory of the beholder: Collective nostalgia content determines the method members will support to make their group great again. Journal of Experimental Social Psychology91, 104044https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104044

Wyniki przeprowadzonych badań opisano w niniejszych postach:

bottom of page