top of page

Zaawansowane metody statystyczne

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW

Zarówno analiza mediacji, jak i analiza moderacji sprawdzają, jak trzecia zmienna ma się do związku między zmienną zależną i niezależną. Podczas gdy analiza mediacji pozwala na odkrycie mechanizmów leżących u podstaw tego związku, analiza moderacji umożliwia określenie warunków brzegowych jego występowania.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z analizą mediacji, moderacji i procesu warunkowego. Dokonamy tego w ramach kilku perspektyw analitycznych - regresji liniowej, uogólnionego modelu liniowego (GLM) oraz modelowania równań strukturalnych (SEM).

Studenci i studentki będą również mieli możliwość przeanalizowania swoich danych z wykorzystaniem metod zaprezentowanych na zajęciach oraz przedstawienia uzyskanych wyników innym uczestnikom i uczestniczkom.

pexels-miguel-á-padriñán-3785927.jpg

Tematy zajęć

1 / Regresja liniowa – mediacja, moderacja i proces warunkowy cz. 1

Na tych zajęciach omówimy różnice pomiędzy analizą mediacji i moderacji. Zapoznamy się też z modelami mediacji zawierającymi jeden lub kilka mediatorów oraz z analizą moderacji z jednym moderatorem. 

2 / Regresja liniowa – mediacja, moderacja i proces warunkowy cz. 2

Spotkanie nr 2 będzie poświęcone analizie moderacji z dwoma i trzema moderatorami oraz analizie procesu warunkowego (moderowanej mediacji). 

3 / Uogólniony model liniowy cz. 1

Na tych zajęciach zapoznamy się z uogólnionym modelem liniowym i jego szczególnymi przypadkami - regresją logistyczną oraz regresją porządkową.

4 / Uogólniony model liniowy cz. 2. Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych 

Zajęcia nr 4 poświęcimy regresji wielomianowej, regresji Poisson oraz wprowadzeniu do modelowania równań strukturalnych. 

5 / Modelowanie równań strukturalnych - analiza ścieżkowa

Na tych zajęciach omówimy analizę ścieżkową.

6 / Modelowanie równań strukturalnych - konfirmacyjna analiza czynnikowa

Kolejne zajęcia będą poświęcone konfirmacyjnej analizie czynnikowej. 

7 / Modelowanie równań strukturalnych - pełny model strukturalny, prezentacje uczestników i uczestniczek

Na ostatnich zajęciach zobaczymy, jak wygląda pełny model strukturalny oraz obejrzymy prezentacje uczestników i uczestniczek zajęć. 

Nagrania

bottom of page