top of page

Miło Cię widzieć!

Nazywam się Paulina Górska i jestem adiunktką w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania badawcze obejmują przyczyny i konsekwencje uczestnictwa w protestach, uprzedzenia (zwłaszcza metody ich redukcji), stres mniejszościowy i polaryzację polityczną. Na codzień pracuję w kilku projektach badawczych (cudzych i własnych), prowadzę zajęcia i służę radą osobom studenckim, które piszą u mnie różnego rodzaju prace. Od czasu do czasu współpracuję z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi (do tej pory były to m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja Ocalenie, obecnie - More in Common). 

W tym miejscu chciałabym przede wszystkim dzielić się wynikami swoich badań, popularyzować psychologię społeczną i, korzystając z dostępnych mi narzędzi, udzielać krótkich, opartych o dane odpowiedzi na pytania obecne w polskiej debacie publicznej. 

bottom of page