top of page
pexels-lukas-590041.jpg

Statystyka

Mediacja i moderacja

Czym jest mediacja, a czym moderacja? Która z nich pokazuje mechanizmy wyjaśniające, a która - warunki brzegowe? Skąd pobrać i jak zainstalować makro Process?

Mediacje cz. 2

Modele z kilkoma mediatorami. Mediacja równoległa. Mediacja sekwencyjna. Porównywanie efektów pośrednich. Predyktory kategorialne. 

Moderacje cz. 2

Model z kilkoma moderatorami. Model z interakcją trzech zmiennych. 

Moderowane mediacje cz. 2

Kilka moderatorów i kilka mediatorów. Moderatory w różnych punktach efektu pośredniego. 

Mediacja cz. 1

Testowanie hipotez mediacyjnych. Tradycyjne i współczesne podejście do analizy mediacji. Bootstrapping. Model z jednym mediatorem i wariacje na jej temat. 

Moderacje cz. 1

Model z jednym moderatorem. Testowanie efektów interakcji. Dekompozycja efektu interakcji i efekty proste. Moderatory ciągłe i binarne. 

Moderowane mediacje cz. 1

Procesy warunkowe z jednym mediatorem. Testowanie moderowanej mediacji. Czy warto mówić o moderowanej mediacji? 

Bardziej złożone i rzadziej używane modele. Dlaczego lepiej korzystać z analizy ścieżkowej? 

Varia

bottom of page