top of page

Dla narodu a przeciw kobietom? Tekst w Sex Roles


Dotychczas postawy wobec aborcji wiązano z religijnością, ideologią, cechami osobowości, czy używanym językiem. Tymczasem mogą one mieć swoje źródła także w sposobie, w jaki identyfikujemy się z grupą narodową. Do takich wniosków prowadzą wyniki dwóch badań, które przeprowadziliśmy wspólnie z Dagmarą Szczepańską, Martą Marchlewską, Adamem Karakulą, Martą Rogozą i Zuzanną Molendą. Tekst opisujący uzyskane przez nas rezultaty został opublikowany w czasopiśmie Sex Roles.Jakie czynniki przewidywały poparcie dla orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., które niemal całkowicie ograniczyło dostęp Polek do aborcji? Wyniki dwóch badań przekrojowych, które przeprowadziliśmy na kwotowych próbach dorosłych Polaków (N = 994 i N = 432) wskazują, że poparcie dla wyroku TK było przewidywane pozytywnie przez narcyzm narodowy - zależny od zewnętrznego potwierdzenia, przesadnie pozytywny stosunek do własnego narodu. W obu badaniach związek między narcyzmem narodowym a poparciem dla zakazu aborcji był zapośredniczony przez wrogi, ale nie życzliwy seksizm. Efekt ten był istotny nawet wtedy, gdy uwzględnialiśmy inne ważne zmienne, takie jak narcyzm indywidualny czy uprzedzenia wobec osób z zespołem Downa.


Zapraszamy do lektury!


Comments


bottom of page