top of page

Kolektywny narcyzm grup niskiego statusu - przypadek osób LGBTQ+


W przeciwieństwie do bezpiecznej identyfikacji z grupą własną, kolektywny narcyzm nie jest jednoznacznie korzystny dla osób z grup niskiego statusu. W Group Processes and Intergroup Relations ukazał się tekst, w którym pokazujemy to wspólnie z Anną Stefaniak, Joanną Materą i Martą Marchlewską.Jednym ze sposobów radzenia sobie z doświadczaną dyskryminacją jest dla osób z grup niskiego statusu silna identyfikacja z grupą własną. Jednakże, nie wszystkie rodzaje tożsamości grupowej wydają się być w tej roli równie skuteczne. W przeciwieństwie do identyfikacji bezpiecznej, narcystyczna identyfikacja z grupą własną może wiązać się z negatywnymi skutkami, np. niskim zadowoleniem z życia czy zaangażowaniem w działania nienormatywne.


Dotychczas kolektywny narcyzm mierzono przede wszystkim w grupach dominujących, do rzadkości należały zaś badania (dostępne np. tu i tu), w których ten rodzaj identyfikacji byłby sprawdzany wśród członków grup niskiego statusu. Celem przeprowadzonych przez nas badań było pogłębienie wiedzy nt. korelatów narcystycznej identyfikacji z grupą podporządkowaną, którą w naszym przypadku stanowiły osoby LGBTQ+.


Dwa badania - podłużne (N = 1 044) i przekrojowe (N = 8 464) - przeprowadzone wśród osób LGBTQ+ mieszkających w Polsce wykazały, że podczas gdy kolektywny narcyzm był pozytywnym predyktorem grupowej złości i grupowej relatywnej deprywacji, jego efekt na zadowolenie z życia był negatywny. Dodatkowo, narcystyczna identyfikacja z grupą własną wykazywała silniejszy pozytywny związek z poparciem dla nienormatywnych (tj. nielegalnych) niż normatywnych działań zbiorowych.


Odmienne wyniki uzyskano dla identyfikacji bezpiecznej. Po pierwsze, nie była ona przewidywana w czasie prze grupową relatywną deprywacją, a jej związek z zadowoleniem z życia był pozytywny i wzajemny. Po drugie, ten rodzaj identyfikacji wiązał się silniej z poparciem dla normatywnych niż nienormatywnych działań zbiorowych.


Otrzymane przez nas wyniki te pokazują, że podczas gdy bezpieczna identyfikacja z grupą własną jest wyraźnie pozytywnym mechanizmem radzenia sobie z dyskryminacją, efekty kolektywnego narcyzmu są mieszane. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do lektury!

Comments


bottom of page